Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa
Địa chỉ : 58 Yersin
Điện thoại:  0583.822315 - Fax: 0583.810740 - 819144

2027 lượt xem
nhận xét
Mức giá: Địa điểm chưa cập nhật thông tin về giá sản phẩm, dịch vụ
Giờ dịch vụ:
Miêu tả Sản phẩm
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH :

- Năm 1924 thị trấn Nha Trang được thành lập dưới thời vua Khải Định
- Năm 1930 Hệ thống nước máy được Thực dân Pháp xây dựng và phát triển đến năm 1975.
- Năm 1975 Ty giao thông vận tải Khánh Hòa tiếp quản Nhà máy nước Nha trang do Trung tâm cấp thủy Khánh Hòa để lại có trụ sở t
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH :

- Năm 1924 thị trấn Nha Trang được thành lập dưới thời vua Khải Định
- Năm 1930 Hệ thống nước máy được Thực dân Pháp xây dựng và phát triển đến năm 1975.
- Năm 1975 Ty giao thông vận tải Khánh Hòa tiếp quản Nhà máy nước Nha trang do Trung tâm cấp thủy Khánh Hòa để lại có trụ sở tại số 2 Yersin – Nha Trang với biên chế 25 người, quản lý Trạm bơm nước Bầu Mốc (Cầu Dứa) có hai máy bơm nước công suất 4.320m3/ngày.đêm, bể chứa nước tại khu Đồi Trại Thuỷ và Trạm bơm tăng áp tại số 1B Đường Tỉnh lộ 4 – khu máy nước (Lê Hồng Phong – Nha Trang hiện nay).
- Ngày 29/01/1976 UBNDCM tỉnh Phú Khánh có Quyết định số 05/QĐ-TCCQ chuyển giao Nhà máy nước Nha Trang từ Ty giao thông vận tải sang Ty Xây dựng Phú Khánh, tại thời điểm này nhiệm vụ chủ yếu của Nhà máy là sản xuất và cung cấp nước máy cho Nha Trang.

+ Phát triển tổ chức quản lý sản xuất:

- Năm 1979 Công ty trực thuộc Ty quản lý nhà đất và CTCC Phú Khánh
- Năm 1980 Công ty trực thuộc Ty Xây dựng Phú Khánh, tiếp nhận quản lý vận hành Nhà máy nước Xuân Phong và Trạm bơm nước Vĩnh Trường.
- Năm 1982 tiếp nhận Ban quản lý công trình cấp nước Nha Trang do Ty quản lý nhà đất và CTCC chuyển giao.
- Năm 1983 thành lập Công trường Xây dựng bể chứa 2.000 m3 tại La San, Vĩnh Thọ, Nha Trang do Phó giám đốc Công ty làm chỉ huy trưởng.
- Năm 1984 tiếp nhận Công trường xây dựng Nhà máy nước Sông Cầu do Phó giám đốc Công ty làm chỉ huy trưởng. Cũng trong năm 1984 tiếp nhận Trạm xử lý nước Lê Hồng Phong- Nha Trang công suất xử lý nước sạch 4.000 m3/ ngày do CIDSE tài trợ, hãng De Gremont Cộng hòa Pháp thi công.
- Năm 1985 Công ty trực thuộc Sở quản lý nhà đất và CTCC Phú Khánh, chuyển giao Chi nhánh nước Cam Ranh cho UBND huyện quản lý.
- Năm 1987 thành lập Chi nhánh nước Sông Cầu
- Năm 1988 Công ty trực thuộc Sở Xây dựng Phú Khánh

+ Thời điểm từ ngày 01/07/1989 đến tháng 12/1992:

- Tổ chức bộ máy thuộc Công ty:

* Trên cơ sở Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987 của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 15/3/1990 Sở Xây dựng Khánh Hòa thành lập hai Xí nghiệp trực thuộc Công ty, đồng thời sáp nhập Phòng Kỹ thuật và Đội khảo sát thiết kế.
* Ngày 12/4/1991 UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định chuyển giao Nhà máy nước Sông Cầu cho UBND tỉnh Phú Yên.
* Ngày 13/12/1991 UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định chuyển nhiệm vụ thiết kế cấp thốt nước sang Xí nghiệp khảo sát thiết kế xây dựng Khánh Hòa.
* Ngày 18/01/1992 UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định hợp nhất Ban quản lý công trình nhà máy nước Nha Trang và Ban quản lý công trình khu vực thành Ban quản lý công trình xây dựng Khánh Hòa.

- Sản xuất kinh doanh:
* Tiến hành xây dựng Nhà máy nước Võ Cạnh Nha Trang công suất 23.000 m3 ngày đêm.
* Mở rộng, cải tạo xây dựng mới Trạm bơm nước Bầu Mốc thành Trạm bơm và xử lý nước Cầu Dứa công suất 11.000m3/ngày.đêm.
* Xây dựng trạm bơm tăng áp Nguyễn Đình Chiểu để điều hòa nước cho phía Bắc Nha Trang.
* Cải tạo nâng cấp tuyến ống DN 500 phía Bắc Nha Trang.
* Cải tạo nâng cấp tuyến ống tải đường 23/10 kịp thời với việc mở rộng nút giao thông Mã Vòng.
* Thi công lắp đặt hệ thống tuyến ống DN 600 từ Võ Cạnh về Cầu Dứa.

+ Thời điểm tháng 12/1992 đến năm 1997:

- UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1478/QĐ-UB ngày 23/12/1992 thành lập lại Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa, có chức năng:
- Sản xuất và tiêu thụ nước máy
- Lắp đặt mạng lưới đường ống và công trình đầu mối cấp thoát nước
- Khảo sát thiết kế mạng lưới và công trình đầu mối cấp thốt nước.
- Công ty đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, trình Sở Xây dựng Khánh Hòa phê duyệt; giải thể hai Xí nghiệp: Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang và xây lắp cấp thốt nước, thành lập các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Quyết định số 713/UB ngày 02/10/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Thực hiện Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và Thông tư số 21/LB-TT ngày 17/6/1993 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp, sau khi thẩm định và được thoả thuận của các Bộ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định xếp hạng Công ty là doanh nghiệp nhà nước hạng II.
- Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung chức năng nhiệm vụ và quyền hạn tại Quyết định số 3358/UB ngày 30/11/1995:

1. Cho phép Công ty được quyền vay và sử dụng vốn nước ngồi để thực hiện dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Nha Trang.
2. Cho phép Giám đốc Công ty ký hiệp định vay phụ với Bộ Tài chính, vay lại một phần vốn vay theo hiệp định tín dụng của dự án cấp nước và vệ sinh Nha Trang.

+ Thời điểm năm 1998 đến 2002:

Những Dự án lớn, nhiều công trình được triển khai thực hiện bằng nguồn vốn tự có:

1. Tháo dỡ Trạm bơm xử lý nước Cầu Dứa và Trạm xử lý nước Lê Hồng Phong di chuyển và làm mới Nhà máy xử lý nước Xuân Phong có công suất 10.000 m3/ngày đêm.
2. Cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Võ Cạnh từ 23.000m3 lên 30.000 m3/ ngày đêm.
3. Cải tạo, làm mới mở rộng hệ thống cấp nước.
4. Thi công hệ thống cấp nước cho huyện Diên Khánh
5. Triển khai Dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Nha Trang bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trị giá 18.539.000 USD thông qua Bộ Tài chính để thực hiện:
6. Cải tạo và nâng cấp các công trình đầu mối: Công trình thu nước, Trạm xử lý nước, Trạm bơm nước sạch, bể chứa nâng công suất Nhà máy nước Võ Cạnh – Nha Trang lên 60.000m3/ngày.đêm.
7. Xây dựng mới đường ống chuyển tải có đường kính DN300 đến DN900.
8. Cải tạo và mở rộng đường ống phân phối, giảm thất thoát nước và tăng tỷ lệ cấp nước cho 80% dân số Nha Trang và Diên Khánh.
9. Cải tạo một phần hệ thống thốt nước, cải tạo và xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng.

Năm 1999 thực hiện Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng doanh nghiệp nhà nước hạng I.

Năm 2002 Công ty gặp những khó khăn lớn. Do thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài, nguồn nước sông Cái Nha Trang nguồn nước ngọt duy nhất phục vụ sản xuất nước sạch bị nhiễm mặn trầm trọng. Nhà máy nước Xuân Phong phải ngừng hoạt động sản xuất dài ngày, Nhà máy nước Võ Cạnh hoạt động sản xuất cầm chừng, CBCNV đã đưa giải pháp thu nước mặt sông để sản xuất, đồng thời lập phương án xin phép các Sở, ngành và được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép, bằng nguồn vốn tự có Công ty đã thiết kế và tự thi công đập tạm ngăn nước mặn trên sông Cái tại thôn Phú Bình xã Vĩnh Thạnh và giáp xã Vĩnh Phương Nha Trang. Công ty đầu tư kinh phí 3.500 triệu đồng để hoàn thành đập trong thời gian ngắn đảm bảo giữ được nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất của Công ty, cũng đồng thời phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp và các thành phần kinh tế trên địa bàn Nha Trang và Diên Khánh kể cả quân sự, an ninh quốc phòng.

Cũng trong năm 2002, bằng nguồn vốn tự có, được phép của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty đã xây lại trụ sở mới khang trang, sạch đẹp phù hợp với quy hoạch thành phố du lịch.

+ Thời điểm năm 2003 đến hết năm 2006:

Hàng năm vẫn đầu tư kinh phí trên 300 triệu đồng để gia cố đập tạm ngăn nước mặn trên sông Cái, bảo vệ nguồn nước ngọt.

Bằng nguồn vốn khấu hao được giữ lại mỗi năm để tiếp tục đầu tư mới mở rộng mạng lưới cấp nước, cải tạo hệ thống tuyến ống cũ, cải tạo nâng công suất nhà máy sản xuất nước, thay thế đồng hồ đo nước cho khách hàng.

Năm 2003: Các hạng mục công trình của Dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Nha Trang đã thực hiện xong được đưa vào sử dụng, Nhà máy nước Võ Cạnh có công suất 60.000 m3/ngày.đêm.

Bằng nguồn vốn tự có Công ty đã đầu tư kinh phí nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước Xuân Phong công suất từ 8.000m3/ngày đêm lên 15.000m3/ngày đêm.

Tính đến năm 2003 các Nhà máy xử lý nước do Công ty quản lý vận hành có tổng công suất 75.000m3/ngày đêm đảm bảo cấp nước sạch cho Nha Trang và Diên Khánh đến năm 2010.

Các hệ thống tuyến ống tải cũng được hoàn thành hàng chục km đường ống từ DN 250 đến DN 900 có chất lượng cao được đưa vào sử dụng.

Hệ thống phân phối cũng được thi công xong với hàng trăm km, cung cấp nước cho hàng nghìn hộ khách hàng mới sử dụng.

Năm 2004: Thực hiện cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới trong việc chuẩn bị thực hiện dự án vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) với mục đích nhằm cải thiện vệ sinh môi trường trên toàn thành phố Nha Trang; UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1495/QĐ-UB ngày 27/5/2004, về việc chuyển giao Hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang cho Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa tiếp nhận quản lý. Công ty đã phối hợp cùng các Sở, ngành có liên quan tiến hành tiếp nhận hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

Đồng thời thành lập thêm 01 đơn vị quản lý thi công, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước Nha trang.

Năm 2005 Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thêm chức năng:

* Tư vấn thẩm tra thiết kế mạng lưới và công trình trạm bơm cấp thoát nước
* Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước
Năm 2006 Công ty được UBND tỉnh giao thêm chức năng:
* Thông hút bể phốt( hầm vệ sinh ) các hộ gia đình
* Giám sát thi công các công trình cấp thoát nước hạng 2

+ Năng lực hiện tại của Công ty (2008):

Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước hạng I, có 11 đơn vị, phòng, ban trực thuộc, tổng biên chế 316 CBCNV, trong đó:

Đảng viên : 37 người
Đoàn viên công đoàn : 312 người
Có trình độ chuyên môn :
- Đại học : 52 người
- Cao đẳng : 7 người
- Trung cấp chuyên nghiệp : 25 người
- Trung cấp nghề : 24 người
- Thợ bậc 7/7 : 52 người; Thợ bậc 6/7 : 42 người
- Thợ bậc 5/7 : 29 người; Thợ bậc 4/7 : 12 người
- Thợ bậc 3/7 : 33 người; Thợ bậc 2/7 : 24 người
Bao gồm các ngành nghề : Cấp thoát nước, điện, hóa, xây dựng, kiến trúc, thủy lợi, kinh tế, tài chính, luật…có đủ năng lực quản lý, đấu thầu, nhận thầu thiết kế, thi công, giám sát các dự án cấp thoát nước.

+ Công ty đang quản lý:

- 02 nhà máy nước có tổng công suất 75.000m3/ngày;
- 06 trạm bơm tăng áp;
- Hơn 800 km đường ống từ DN 100 đến DN 900,
- 72.000 hộ khách hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh;
- Hàng nghìn km đường ống, cống, hố ga thoát nước của hệ thống thoát nước thành phố.

+Chức năng nhiệm vụ:

- Sản xuất và cung cấp nước sạch
- Khảo sát thiết kế công trình đầu mối và hệ thống mạng lưới cấp thoát nước.
- Thi công xây lắp công trình đầu mối và hệ thống mạng lưới cấp thoát nước.
- Tư vấn thẩm tra thiết kế mạng lưới và công trình trạm bơm cấp thoát nước.
- Quản lý và phát triển hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước.
- Thông hút bể phốt ( hầm vệ sinh) các hộ gia đình
- Giám sát thi công các công trình cấp thoát nước hạng 2.
- Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm – 50 mm.

Từ ngày thành lập đến nay Công ty không ngừng phát triển và lớn mạnh về cơ sở kỹ thuật hạ tầng, nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý, giao tiếp khách hàng…


GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ (1975 – 2008)

1. ÔNG TRẦN VĂN HUY TỪ 2003 ĐẾN NAY
2. ÔNG DƯƠNG QUANG LIÊN (1991 - 2003)
3. ÔNG NGUYỄN ĐẮC THỐNG (1983 - 1990)
4. ÔNG VŨ THIẾU LANG (1980 - 1982)
5. ÔNG PHẠM KIM THẠCH (1976 - 1979)

(Phihn)
Xem đầy đủ
Thu gọn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có nhận xét nào cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa
 nhận xét về Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa
Viết nhận xét về địa điểm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa
Đánh giá của bạn sẽ giúp mọi người biết chính xác, đầy đủ hơn về địa điểm này. Hãy đánh giá khách quan bạn nhé
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu để bài nhận xét của bạn thật hoàn hảo
Đánh giá
1 2 3 4 5
Cấp 1: Nghèo nàn Cấp 2: Bình thường Cấp 3: Tốt Cấp 4: Rất tốt Cấp 5: Tuyệt vời
Mã kiểm tra *

Reload Image
Vietnamese English French Russian Đăng nhập Đăng ký